Fundacja LegalTech Polska

Z przyjemnością zawiadamiam, że 4 października 2017 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 695022 została wpisana Fundacja LegalTech Polska.

Cele Fundacji są następujące:

  1. wspieranie rozpowszechniania wiedzy na temat zastosowania nowych technologii w świadczeniu doradztwa prawnego,
  2. wspieranie rozpowszechniania wiedzy na temat aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii,
  3. zbieranie i dostarczanie informacji z zakresu nowych technologii wykorzystywanych w świadczeniu doradztwa prawnego oraz w projektach gospodarczych wykorzystujących takie technologie,
  4. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowych technologii,
  5. inicjowanie i wspieranie w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych związanych ze stosowaniem nowych technologii w doradztwie prawnym.

Cele te Fundacja będzie realizować poprzez m.in. organizację spotkań, prowadzenie programów badawczych, organizację konkursów, organizację środowiska stymulującego i wspierającego realizację inicjatyw i projektów z zakresu nowych technologii oraz ich zastosowania w pomocy prawnej, a także działalność wydawniczą, edukacyjną oraz oświatową.

Mam nadzieję, że pod skrzydłami organizacyjnymi Fundacji uda się jeszcze bardziej rozwinąć dotychczasową działalność LegalTech Polska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.