9 April 2019

Katalog LegalTech Polska

Katalog LegalTech Polska ma na celu zebranie w jednym miejscu oferty narzędzi technologicznych, które mogą być wykorzystane przez prawników w Polsce.

Mam nadzieję, że katalog będzie się stale rozwijał dostarczając informacji na temat najciekawszych narzędzi i projektów na rynku.

Katalog będzie obejmował informacje zarówno o produktach już oferowanych na rynku jak i o projektach w toku.

Dla kogo jest przeznaczony katalog?

Użytkownicy legaltech znajdą informacje o narzędziach przydatnych prawnikom w ich pracy, które mogą być przydatne dla celów zakupowych.

Inwestorzy uzyskają dostęp do informacji o ofercie rynkowej oraz nowych projektach, zebranych w jednym miejscu.

Firmy legaltech będa miały dostęp do wiedzy na temat innych produktów i projektów, co będzie pomocne w tworzeniu własnych produktów i pomoże zidentyfikować potencjalne możliwości współpracy z innymi firmami.

Katalog może się również przydać naukowcom, studentom prawa, organizatorom konferencji – wszystkim, którzy interesują się tematyką legaltech.

Struktura katalogu

W katalogu mogą się pojawić zarówno firmy działające już na rynku jak i projekty, które są dopiero w fazie rozwoju. Będą one odpowiednio oznaczone.

Katalog zawiera wiele kategorii, które będą uaktywniane w miarę, jak się będą pojawiały zgłoszenia do danych działów. Liczba w tytule kategorii oznacza liczbę projektów zgłoszonych do tej kategorii. Brak liczby oznacza, że żaden projekt nie został jeszcze zgłoszony do danej kategorii.

Podział na kategorie jest elastyczny – w miarę rozwoju katalogu może być zmieniany tak, aby jak najlepiej odzwierciedlać sytuację rynkową.

W ramach danej kategorii lista firm i projektów jest w porządku alfabetycznym. Jeżeli firma ma kilka produktów, są one wymienione we właściwych kategoriach, ale opis firmy jest tylko w jednym miejscu.

Informacje zawarte w katalogu będą dostarczone wyłącznie w celu publikacji w katalogu – dlatego też nie mogą być one kopiowane i ponownie wykorzystane, z zastrzeżeniem stosownych wyjątków przewidzianych prawem. Jeśli ktoś chciałby wykorzystać katalog i jego treść w ramach swojej działalności, powinien się skontaktować z Fundacją LegalTech Polska w celu uzyskania zgody.

Zgłoszenia do katalogu

Aby zgłosić firmę lub projekt do katalogu, trzeba wypełnić i przesłać na adres tomasz.zalewski@legaltechpolska.pl formularz zgłoszeniowy. Formularz można pobrać tutaj.

KATALOG LEGALTECH POLSKA – kategorie

Poniżej znajdują się linki (będą aktywne przy co najmniej 1 wpisie) do głównych kategorii katalogu:

Narzędzia dedykowane danej dziedzinie prawa (np. prawo pracy, podatki, zamówienia publiczne) (1)

Analiza dokumentów

Analiza zbiorów danych

Analiza orzecznictwa i doktryny prawnej

Automatyzacja tworzenia dokumentów

Automatyzacja procesów

Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka

Compliance

Edukacja prawna

Platformy wymiany danych, dokumentów i współpracy

Platformy pośredniczące (między prawnikami a klientami, pomiędzy prawnikami etc.)

Podpisywanie dokumentów

Rozwiązywanie sporów online

Rozwiązywanie sporów – narzędzia

Rejestracja czasu pracy (1)

Systemy informacji prawnej i know how

Systemy eksperckie + chatboty

Smart kontrakty

Tworzenie narzędzi legaltech na zamówienie

Windykacja

Zarządzanie prawami własności intelektualnej (1)

Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym (1)

Zarządzanie projektami prawnymi

Zawieranie umów

Inne