5 May 2019

Zawieranie umów – katalog LegalTech Polska

AUTENTI

Opis jest w kategorii Podpisywanie dokumentów.

AVOKAADO

Opis zawarty jest w kategorii Automatyzacja tworzenia dokumentów.

CLOUD CONSTRUCTION CONTRACT [C3]

Nazwa projektuCloud Construction Contract Initiative
Nazwa produktuCloud Construction Contract [C3]
Opis produktuCloud Construction Contract [C3] (kontrakt budowlany w chmurze) ma zastąpić wersję papierową umowy na roboty oraz powiązane z nią metody pozyskiwania wiedzy kontraktowej oraz komunikacji pomiędzy stronami. C3 ma jednocześnie zapewnić:
a) elektroniczną wersję umowy,
b) narzędzie do komunikacji stron,
c) repozytorium dokumentów kontraktowych powstałych w trakcie jej wykonywania,
d) platformę do rozstrzygania sporów kontraktowych online,
e) platformę do realizacji automatycznych płatności,
f) automatyzację wybranych obiektywnych aspektów związanych z realizacją umowy.

Narzędzie C3 będzie dawało możliwość wykonania kontraktu stworzonego dedykowanym narzędziem eksperckim w oparciu o wbudowane wzory umów oparte na międzynarodowych wzorach umów lub własnym standardzie.
Podstawowe zastosowaniaC3 ma pełnić funkcje elektronicznej umowy oraz jednocześnie narzędzi do jej tworzenia i egzekucji. C3 będzie miało zastosowanie przy realizacji projektów budowlanych, choć może być wykorzystanie do innych typów umów (usługi lub dostawy) lub innych procesów biznesowych zakładających układania stosunku pomiędzy stronami (np. umowy konsorcjum, etc.). Do funkcjonowania narzędzie nie będzie wymagało opracowania dedykowanych warunków kontraktu, zakłada się, że możliwe będzie stosowanie powszechnie znanych wzorów umów (FIDIC, NEC4, efca, WB, etc.)
Wyróżniająca się cecha produktuNarzędzie jest próbą połączenia funkcji klasycznej umowy oraz „smart kontraktu”. Umowa nie jest, jak w przypadku smart kontraktu programem, ale opisana jest językiem BPEL (Business Process Execution Language) i daje stronom możliwość automatyzacji w określonych obszarach działania umowy. Wszędzie tam, gdzie realizacja umowy wymaga przeprowadzenia równoległego procesu niezależnego od stron zakłada się albo wykorzystanie wbudowanych narzędzi, albo „podłączenie” innych komercyjnych rozwiązań (np. Rozstrzyganie sporów online). Na rynku nie są oferowane podobne rozwiązania.
Grupa docelowa użytkowników:Instytucje finansujące / inwestorzy, wykonawcy, proejktanci, firmy podwykonawcze, inżynierowie kontraktu, ubezpieczyciele, instytucje finansowe.
Kraj odbiorców produktu wszystkie kraje
Referencyjni klienci deweloperzy, inwestorzy publiczni
Model płatności
% od wartości kontraktu zawieranego za pomocą narzędzia C3
Rok założenia:2019
Strona internetowacloudcontract.pl
Email:rafal@cloudcontract.pl / marcin@cloudcontract.pl

PACTT

Opis zawarty jest w kategorii Automatyzacja tworzenia dokumentów.

UMOWNIK

Opis zawarty jest w kategorii Automatyzacja tworzenia dokumentów.