Raport – narzędzia IT w pracy prawników

W czerwcu 2018 r. został opublikowany raport Fundacji LegalTech Polska o potrzebach prawników w zakresie narzędzi IT.

Raport jest wynikiem projektu badawczego, rozpoczętego w lutym br., zrealizowanego przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Fundacją LegalTech Polska.

Raport pod nazwą „Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych”  można pobrać wykorzystując powyższy link.

Technologie informatyczne już teraz zaczynają wpływać na sposób świadczenia usług prawnych i funkcjonowanie sektora prawnego. Prawnicy potrzebują jednak narzędzi, które pozwolą im w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie technologia.

Raport stara się odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie są podstawowe zadania wykonywane przez prawników i jak mogą im z nich pomóc technologie informatyczne?
  • Jaki jest stosunek polskich prawników do technologii?
  • Jakie problemy mają polscy prawnicy z wdrożeniem narzędzi IT?
  • Jakich rozwiązań potrzebują, a z jakich realnie korzystają?
  • Jakie są perspektywy rozwoju rynku rozwiązań IT dla prawników?

Partnerami raportu są Microsoft oraz Wolters Kluwer.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu i współtworzyli raport.

Mamy nadzieję, że dane zawarte w raporcie będą miały wpływ na rozwój polskiego rynku narzędzi informatycznych dedykowanych prawnikom. Raport może być także przydatny samym prawnikom, którzy mogą zestawić swoje poglądy z opiniami prezentowanymi w raporcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.