LegalTech Forum 2019

Fundacja LegalTech Polska została partnerem LegalTech Forum 2019 – wydarzenia organizowanego przez Wydawnictwo C.H. Beck. Zachęcam do zapoznania się z programem, w którym znalazły się takie tematy jak:

  • Blockchain, sztuczna inteligencja, smart contracts – potencjalny wpływ na branżę prawniczą
  • E-administracja i inicjatywy rządowe w zakresie cyfryzacji istotne dla branży prawniczej
  • LegalTech 2019 w Polsce – czego najbardziej potrzebują kancelarie prawne w zakresie IT?

Tomasz Zalewski – założyciel Fundacji – będzie moderatorem paneli dyskusyjnych w trakcie konferencji oraz przedstawi prezentację w ramach pierwszego bloku tematycznego.

Organizacja w Polsce konferencji poświęconej tematyce LegalTech przez renomowanego wydawcę prawniczego oznacza, że tematyka ta wchodzi do mainstreamu zagadnień istotnych dla branży prawnej.

Mam nadzieję, że się spotkamy w czasie konferencji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.