LegalTech Polska – wyniki ankiety

 

Po ostatnim spotkaniu w czerwcu 2017 r. poprosiliśmy uczestników o wypełnienie ankiety (https://goo.gl/forms/EewJzHsze4TEzDKC2).

Oto jej wyniki:

Ankietę wypełniło 14 osób, z czego zdecydowana większość (11) uczestniczyła tylko w ostatnim spotkaniu, a trzy w obu dotychczasowych.

Dotychczasowe spotkania zostały ocenione przez zdecydowaną większość uczestników bardzo dobrze.

Najbardziej podobały się m.in.:

 • gorąca dyskusja, różne punkty widzenia, atmosfera;
 • zaproszeni prelegenci oraz tematy ich prezentacji;
 • tematyka łącząca prawo i IT;
 • sam fakt zorganizowania spotkania ludzi zainteresowanych prawem i technologią.

Zgłoszono zostało także sporo pomysły na dokonanie zmian w formule spotkań:

 • wprowadzenie spotkań tematycznych, dotyczących konkretnego zagadnienia;
 • włączenie do programu prezentacji o charakterze szkoleniowym;
 • wydłużenie czasu przeznaczonego na zadawanie pytań oraz dyskusję;
 • nadanie dyskusji mniej konferencyjnego, a bardziej meetupowego, nieformalnego charakteru;
 • zwiększenie nacisku na omawianie aktualnych trendów technologiczno-prawnych, a zarazem zmniejszenie liczby „dygresji filozoficznych”;
 • więcej praktyki, mniej teorii.

Biorący udział w ankiecie zgłosili także propozycje tematów, które mogłyby zostać poruszone w czasie następnych spotkań:

 1. współpraca prawnicy – informatycy; jakie stwarza możliwości, a jakie trudności?
 2. w jaki sposób kancelarie w Polsce mogą korzystać z nowych rozwiązań i systemów technologicznych (np. projekt IBM Watson)?
 3. przykłady konkretnych projektów technologiczno-prawnych w Polsce i na świecie
 4. szkolenia z zakresu IT dla prawników: chmura obliczeniowa, IaaS w praktyce, czym się różnią języki programowania od siebie, systemy kontroli wersji i ich praktyczne znaczenie w programowaniu
 5. kruczki & sztuczki technologiczne dla prawników
 6. wpływ technologii na branżę prawniczą, w tym na marketing, zarządzanie projektami w kancelarii i sprzedaż
 7. technologiczne aspekty ochrony danych osobowych i wdrożenia RODO
 8. redefiniowanie dotychczasowych pojęć/struktur/instytucji w związku z rozwojem technologicznym (np. w prawie autorskim)
 9. wpływ technologii na prawo polskie i zagraniczne, spory sądowe dotyczące spraw IT;
 10. prawna ochrona danych przemysłowych (np. danych z sensorów IoT);
 11. rynki walut wirtualnych oraz obecne zmiany prawne w tym obszarze (dyrektywa AML i projekt ustawy o centralnej bazie rachunków);
 12. nowe technologie w realiach spółek handlowych (dematerializacja akcji, wideokonferencje).
 13. zagadnienia prawne dotyczące platform jak sharing economy lub e-justice EU.

Oprócz tego zaproponowano dodatkowe formy aktywności, jakie mogłyby zostać podjęte w ramach LegalTech Polska:

 • organizowanie nieformalnych spotkań „przy kawie”;
 • lobbowanie zmian w polskim ustawodawstwie.

Większość uczestników ankiety wyraziła także zainteresowanie włączeniem się w działalność LegalTech Polska.

Cieszymy się z dobrego przyjęcia pierwszych spotkań. Postaramy się uwzględnić w miarę możliwości wszystkie zgłoszone pomysły. Nie chcemy rezygnować z prezentacji o charakterze ogólnym, nieco akademickim, gdyż wiele zagadnień na styku technologii i prawa rozwija się tak dynamicznie i szybko, że łatwo jest zapomnieć o konieczności spojrzenia z szerszej perspektywy.  Jednak postaramy się uzupełnić programy spotkań o tematy bardziej praktyczne, m.in. o prezentacje polskich rozwiązań z zakresu LegalTech.

Wszystkich, którzy oferują takie rozwiązania oraz tych, którzy stosują w swojej praktyce prawniczej rozwiązania technologiczne, zapraszamy do kontaktu. Cenne byłyby także doświadczenia osób, które prowadziły takie projekty, które jednak zostały ostatecznie zaniechane. Dzielenie się doświadczeniami – niezależnie od tego, czy dany projekt zakończył się happy endem – jest ważne i buduje fundament do szybszego i lepszego rozwoju LegalTech w Polsce.

Najbliższe spotkanie planujemy na 19 września godz. 17.00. Ogłoszenie programu już niebawem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.