28 May 2019

Compliance

Aplikacja do analizy ryzyka by DAPR

Opis zawarty jest w dziale Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka.

GDPR Risk Tracker

Opis zawarty jest w dziale Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka.

Legalcluster Compliance & Code of Conduct

FirmaLegalcluster
Nazwa produktu Compliance & Code of Conduct
Opis produktu Tworzenie wewnętrznych norm i regulacji stanowi podstawy funkcjonowania dużych firm i instytucji. Temat ten jest szczególnie istotny w bankach i instytucjach finansowych, gdzie od wielu lat trwa wysyp regulacji o zasięgu krajowym, europejskim lub globalnym. Regulacje te wymuszają na organizacjach ciągłe doskonalenie wewnętrznych procesów organizacyjnych, ich przejrzyste komunikowanie i przestrzeganie przez wszystkich pracowników.
Podstawowe zastosowania - Zaangażowanie kierownictwa firmy (w liczbie kilkuset osób) na różnych szczeblach w tworzenie wewnętrznych norm organizacyjnych. - Organizacja wewnetrznych przepisów (norm, kodu) w ustrukturyzowanej formie bazodanowej z przejrzystym zestawem interfejsów: Word, PDF, HTML, Sharpoint. - Proces przeglądania sugerowanych zmian, zatwierdzania i publikowania przez powołane zespoły compliance - workflow i walidacja. - Import/eksport przepisów z/do formatu PDF lub Word do formy bazodanowej ustrukturyzowanej. - Wersjonowanie i historia zmian. - Wielojęzyczność: stanowienie norm w róznych językach równolegle. - Zawsze aktualne dynamiczne referencje i odnośniki do innych norm w wersji aktualnej lub na zadany dzień. - Integracja z Microsoft Word - możliwość pobrania normy, zaproponowania zmian bezpośrednio z MS Word, przegląd i zatwierdzenie przez upoważnione osoby w MS Word. - Konwersja do HTML. - Integracja z intranetem firmy. Single Sign On. - Wyszukiwanie norm.
Wyróżniająca się cecha produktuCiekawostka: Na potrzeby rozwiązania napisano od zera prawdopodobnie najdoskonalszy na świecie kowerter PDF->baza danych->Word edycja/walidacja->baza danych -> PDF. Konwerter gwarantuje przetwarzanie dokumentów z pikselową dokładnością (wszystkie komercyjne rozwiązania zawiodły). Konwerter obsługuje tekst, przypisy, odnośniki, tabele, obrazy, infografiki, formatowanie nagłówków, strykturę paragrafów itd. System kontroluje typowe błędy jak przestarzałe odnośniki, błędna numeracja akapitów. Wersjonowanie systemu jest w stanie oddtworzyć wszystkie normy obowiązujące dla organizacji na zadany dzień, co jest niezwykle ważne w kwestiach dotyczących naruszenia. Aktualizacja norm odbywa się cyklicznie w etapach: konsolidacja sugerowanych zmian, organizacja tekstu, zatwierdzenie, publikacja. Produkt szyty na miarę pod zamówienie banku Societe Generale. Możliwość konfiguracji produktu na potrzeby innych instytucji.
Grupa docelowa użytkownikówBanki i instytucje finansowe, duże korporacje, rynki regulowane.
Kraj odbiorców produktuFrancja, globalnie.
Referencyjni klienciSociete Generale
Model płatności Projekt szyty na miarę wg indywidualnej wyceny.
Sposób korzystania Rozwiązanie chmurowe - subskrybcja dedykowana dla klienta. Integracja z systemami klienta jak Sharepoint, Quantum Search.
Stosowane standardy bezpieczeństwa Wg standardów Microsoft.
Siedziba:Pawia 9, 31-154 Kraków
Rok założenia:2018
Inwestorzy zewnętrzni (opcja)Seville More Helory SAS, Francja
Strona internetowahttps://business.legalcluster.com/en/home
Email:contact@sevillemore.com

Przeswietl.pl

FirmaTransparent Data
Nazwa produktuPrześwietl.pl

Opis produktuPrześwietl.pl to internetowa platforma typu wywiad gospodarczy online, która w intuicyjny sposób pozwala zarządzać ryzykiem biznesowym oraz monitorować kontrahentów.

Szybki dostęp z jednego miejsca do danych z ponad 50 różnych źródeł rejestrowych, w tym do powiązań osobowo-kapitałowych, możliwość łatwego przełączania się między profilami firm i przedsiębiorców, pobieranie odpisów KRS i CEIDG, potwierdzeń statusu VAT, raportów handlowych ze sprawozdaniami finansowymi i szybkich raportów oceny ryzyka - oto całkowicie nowy wymiar wygody oferowany przez flagowy produkt polskiej firmy technologicznej Transparent Data.
Podstawowe zastosowaniaWywiad gospodarczy online
Wyróżniająca się cecha produktuWygoda dostępu do danych z 50 źródeł w jednym miejscu, aktualność danych (real-time data), wiele różnych dokumentów w jednym miejscu (raporty handlowe, raporty oceny ryzyka, odpisy KRS/CEIDG, sprawozdania finansowe)
Grupa docelowa użytkownikówMŚP
Kraj odbiorców produktuPolska
Referencyjni klienci KRD BIG S.A., Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Miasto Poznań, StockWatch.pl, Notoria Serwis, Inkaso Hermański
Model płatnościmiesięczny lub roczny (subskrypcja)
Sposób korzystaniaSaaS (Dostęp do serwisu online przez www)
Stosowane standardy bezpieczeństwa ISO/IEC 27001
SiedzibaPoznań
Rok założenia2013
Strona internetowahttps://przeswietl.pl/
Email:hello@przeswietl.pl

System Sygnalisty

FirmaSystem Sygnalisty
Nazwa produktu Aplikacja do zgłaszania nieprawidłowości
Opis produktuProgram do zgłaszania nieprawidłowości pozwala na anonimowe i bezpieczne przekazywanie informacji o działaniach nielegalnych lub nieetycznych w miejscu pracy przez pracowników lub osoby powiązane z danym podmiotem. Aplikacja umożliwia zarządzanie zgłoszeniami przez osoby do tego wyznaczone lub podmiot zewnętrzny poprzez i.) kontakt z sygnalistą w ramach platformy; ii.) filtrowanie i grupowanie zgłoszeń; iii.) dodawanie wewnętrznych notatek; iv.) zmienianie statusu zgłoszenia itp. System daje możliwość ewidencjonowania zgłoszeń oraz tworzenia raportów na podstawie wygenerowanych statystyk. Dodatkowo pracownicy mogą zgłaszać pomysły i usprawnienia dotyczące funkcjonowania podmiotu lub pracy pracowników.
Podstawowe zastosowania Minimalizacja ryzyka gospodarczego poprzez zapobieganie i wczesne wykrywanie nadużyć. Pozwala to uniknąć strat finansowych oraz wizerunkowych. Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości to także element budowy etycznej kultury organizacyjnej oraz zaufania pracowników do pracodawcy, który w perspektywie długoterminowej może przynieść wymierne korzyści.
Wyróżniająca się cecha produktuProdukt został stworzony z myślą o pomiotach, które zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii będą musiały wdrożyć wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości (podmioty sektora publicznego oraz podmioty sektora prywatnego zatrudniające 250 i więcej pracowników do 17.12.2021 r. oraz podmioty sektora prywatnego zatrudniające od 50 do 249 pracowników do 17.12.2023 r.). Stąd też aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych i możliwość anonimowych zgłoszeń oraz późniejszy kontakt z anonimowym sygnalistą. System Sygnalisty zawiera funkcjonalności niezbędne dla obsługi zgłoszeń zgodnie z prawem unijnym. Aplikacja jest przejrzysta i intuicyjna w obsłudze zarówno ze strony sygnalisty, jak również operatora systemu. Program jest na bieżąco aktualizowany.
Grupa docelowa użytkownikówPodmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników
Kraj odbiorców produktu Polska
Model płatności miesięczna licencja
Sposób korzystania (np. SaaS, instalacja u klienta)SaaS (korzystanie przez stronę www)
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2020
Strona internetowahttps://www.systemsygnalisty.pl/
Email:kontakt@systemsygnalisty.pl

Transparent data

FirmaTransparent Data

Nazwa produktuAPI oraz platformy white label integrujące dane rejestrowe i gospodarcze z różnych źródeł
Opis produktuJako firma technologiczna, agregująca w czasie rzeczywistym rozproszone w różnych źródłach dane, specjalizujemy się w dostarczaniu niezbędnych w procesach AML i oceny ryzyka biznesowego informacji:

- API oraz platformy www white label z danymi rejestrowymi (ponad 100 jurysdykcji, w tym m.in. Polska KRS-CEIDG, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Węgry, Białoruś, Czechy),

- API oraz platformy www white label, integrujące i przetwarzające dane z różnych źródeł (również źródeł własnych z wewnętrznych systemów Klienta, w celu ich deduplikacji, wzbogacenia i integracji).

To Klient określa, jakich informacji potrzebuje (dane publiczne, dane rejestrowe, zdjęcia stron internetowych, listy sankcyjne, PEP, wierzytelności, rejestry beneficjentów rzeczywistych itp.) oraz w jakiej formie (autouzupełnienie CRM, skompilowane raporty pdf /xls do pobrania itp.).
Podstawowe zastosowaniaAutomatyzacja procesów AML, Compliance, Ocena ryzyka biznesowego
Wyróżniająca się cecha produktuSkracamy wielogodzinne procesy manualnego wyszukiwania i analizowania danych, do kilku minut
Grupa docelowa użytkownikówDziały AML, Compliance, DueDiligence średnich i dużych przedsiębiorstw oraz kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze prawnej firm B2B
Kraj odbiorców produktuPolska
Referencyjni klienciRaiffeisen Polbank, KRD BIG S.A., Narodowy Fundusz Gwarancyjny, De Lage Landen Leasing Polska S.A., NETIA, TrustChain Systems, ALEO, Miasto Poznań, StockWatch.pl, Notoria Serwis
Model płatnościRoczny lub miesięczny - ustalany indywidualnie na podstawie umowy
Sposób korzystaniaAPI, www, wymiana plików danych
Stosowane standardy bezpieczeństwaISO/IEC 27001
Siedziba:Poznań
Rok założenia:2013
Strona internetowahttps://transparentdata.pl/
Email:hello@transparentdata.pl
Twitter (lub Facebook):https://www.linkedin.com/company/transparent-data/