12 lipca 2019

Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka

Aplikacja do analizy ryzyka by DAPR

FirmaDAPR sp. z o.o.
Nazwa produktuAplikacja do analizy ryzyka by DAPR
Opis produktuOpracowana przez nas aplikacja wspiera i ułatwia przeprowadzenie analizy ryzyka pod kątem realizacji obowiązków wynikających z RODO.

W ramach aplikacji przygotujesz rejestr czynności przetwarzania, przeprowadzisz ogólną ocenę ryzyka (wymogi art. 24 i 32 RODO) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (dla zaklasyfikowanych czynności przetwarzania). Aplikacja pozwala również wygenerować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników. Wszystkie dokumenty można na bieżąco aktualizować i dostosowywać do stanu aktualnego w organizacji.
Podstawowe zastosowaniaObecnie aplikacja umożliwia:
a) Przygotowanie i aktualizowanie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCP) zgodnie z art. 30 ust.1 RODO.
b) Przeprowadzenie ogólnej oceny ryzyka pozwalającej na dostosowanie posiadanych zabezpieczeń do poziomu ryzyka zgodnie z art. 24 i 32 RODO.
c) Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych w myśl artykułu 35 RODO (DPIA).
d) Przygotowanie planów postępowania z ryzykiem.
e) Przygotowanie upoważnień dla pracowników wraz z rejestrem.

Wkrótce w aplikacji będą dostępne następujące funkcjonalności:
a) Rejestr kategorii zgodnie z wymaganami art. 30 ust. 2 RODO.
b) Rejestr naruszeń połączony ze stosowanymi zawiadomieniami do UODO, administratora lub osoby, której dane dotyczą.
Wyróżniająca się cecha produktuKluczowym atutem naszego rozwiązania jest wysoki stopnień automatyzacji czynności użytkownika. Po dokonaniu opisu organizacji, korzystanie z aplikacji wymaga minimalnego wysiłku. Nasze rozwiązanie uwzględnia pełne spektrum oceny ryzyka wskazane w RODO, a także metodykę przedstawianą przez normy ISO z rodziny 27 000. Dzięki temu, po przeprowadzeniu oceny ryzyka naszą metodą bardzo łatwo jest przejść do certyfikacji zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami w/w normy.
System jest na bieżąco rozbudowywany o kolejne funkcjonalności. Już teraz można w nim automatycznie generować aktualne upoważnienia dla pracowników. W najbliższym czasie dodane zostaną również panel zarządzania naruszeniami ochrony danych oraz funkcjonalny rejestr kategorii czynności przetwarzania. Docelowo aplikacja ma stanowić panel zarządzania system ochrony danych osobowych w organizacji, oparty o kluczową dla RODO ocenę ryzyka.
Grupa docelowa użytkowników:Organizacje potrzebujące przeprowadzić analizę ryzyka pod kątem RODO (IOD, działy compliance), a także doradcy prawni, firmy konsultingowe świadczące usługi w zakresie doradztwa RODO
Kraj odbiorców produktuEOG & cały świat - praca w języku polskim i angielskim
Referencyjni kliencidostępne na żądanie
Model płatnościmiesięczna licencja
Sposób korzystaniainstalacja u klienta
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2017
Strona internetowahttps://riskundercontrol.pl/
Email:m.otmianowski@dapr.pl