12 April 2019

Zarządzanie prawami własności intelektualnej – katalog LegalTech Polska

IP DESK

FirmaBrandelaw Marcin Setlak
Nazwa produktuIP DESK
Opis produktuSystem ma na celu wsparcie zarządzania kancelarią prawno-patentową. Posiada szereg modułów przygotowanych ściśle pod tę specjalizację - począwszy od funkcjonalności związanych ze znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, użytkowymi i wynalazkami, na generowaniu terminów przypomnień o płatnościach okresowych skończywszy. Oprócz specyfiki IP, platforma posiada rozbudowany CRM, mailbox, worklfow, rozliczanie czasu pracy, generator dokumentów oraz rejestry terminów, opłat, czynności i rozliczeń. Aktualnie trwają prace nad integracją platformy z jednym z globalnych dostawców usług monitoringu znaków towarowych.
Podstawowe zastosowaniaMożliwość prowadzenia postępowań dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, wynalazków, jak również innych spraw z zakresu własności intelektualnej, o charakterze spornym i niespornym. Zarządzanie porftolio spraw, komunikacja z klientami, automatyzacja czynności administracyjnych z tym związanych.
Wyróżniająca się cecha produktuOlbrzymi nacisk został położony na prostotę i użyteczność, przy jednoczesnym bogato zaprojektowanym zestawie funkcjonalności. Dzięki temu praca z systemem jest obiektywnie prosta i przyjemna.
Grupa docelowa użytkowników:rzecznicy patentowi, kancelarie zajmujące się prawami własności intelektualnej, działy prawne przedsiębiorstw
Kraj odbiorców produktuPolska, kraje UE
Referencyjni klienciKJP Kurcman Jędrzejewski i partnerzy, Grupa Lotos S.A., IP Willow Tree
Model płatnościAbonament wyliczany wg liczby użytkowników oraz aktywnych spraw
Sposób korzystaniaSaaS lub instalacja u klienta
Siedziba:Lublin
Rok założenia:2017
Strona internetowahttp://www.ipdesk.pl
Email:info@ipdesk.pl
Social media:https://www.linkedin.com/company/ipdesk/

LAWYERD!

FirmaLawyerd! sp. z o.o.
Nazwa produktuLawyerd!
Opis produktuLawyerd! is a solution for reacting to online intellectual property violations. The product allows to automate complaining about violations and, as a result, accelerate and simplify blocking illegal web resources. According to the team experts, this automation of Lawyerd! makes it 28 times cheaper and ten times faster than all existing competitors.

Lawyerd! to rozwiązanie do reagowania na naruszenia własności intelektualnej online. Produkt pozwala zautomatyzować zgłaszanie naruszeń i w rezultacie przyspieszyć i uprościć blokowanie nielegalnych treści w internecie. Według ekspertów zespołu, ta automatyzacja Lawyerd! czyni go 28 razy tańszym i dziesięć razy szybszym od wszystkich istniejących konkurentów.
Podstawowe zastosowania Our service works 24/7 and can help you with any scope of workload due to complete automation. It ensures that your intellectual property rights are protected from unauthorized use on the Internet.

Nasz serwis pracuje 24/7 i dzięki całkowitej automatyzacji może pomóc Państwu w każdym zakresie pracy. Gwarantuje, że Państwa prawa własności intelektualnej są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem w Internecie.
Wyróżniająca się cecha produktuLawyerd! creates a fully automated system that gives the opportunity for clients to defend their intellectual property rights without any legal help from law companies. Our clients will cut the costs on legal services and defend rights effectively and in proper time.

Lawyerd! tworzy w pełni zautomatyzowany system, który daje klientom możliwość ochrony ich praw własności intelektualnej bez pomocy ze strony firm prawniczych. Nasi klienci obniżą koszty usług prawnych i będą bronić swoich praw skutecznie i w odpowiednim czasie.
Grupa docelowa użytkownikówCompanies who want to protect their intellectual property rights.
Lawyers who want to save time on compliant sending.
Individual creators who do not know how to protect their arts.

Firmy, które chcą chronić swoje prawa własności intelektualnej.
Prawnicy, którzy chcą zaoszczędzić czas na wysyłanie poprawnych zgłoszeń.
Twórcy indywidualni, którzy nie wiedzą, jak chronić swoje prawa.
Kraj odbiorców produktuEU, USA
Referencyjni klienci Plarium, Husqvarna, Philips, Legit
Model płatności Monthly

Miesięcznie
Sposób korzystaniaSaaS
SiedzibaWrocław
Rok założenia2020
Inwestorzy zewnętrzni (opcja)Techstars
Strona internetowahttp://lawyerd.net
Emaildmca@lawyerd.net
Social media:https://www.linkedin.com/company/lawyerd-llc https://www.facebook.com/groups/Lawyerd/