Rules as Code – czyli jak zautomatyzować prawo – materiały ze spotkania #LegalTechPolska17

https://www.meetup.com/LegalTech-Polska-Meetup/events/276325537/

4 marca 2021 r. odbyło się 17-te spotkanie LegalTech Polska Meetup – piąte w wersji online.

Rozmawialiśmy o koncepcji Rules as code, która polega na tworzeniu i publikowaniu przepisów i innych regulacji w formie czytelnej zarówno dla człowieka jak i komputerów.

Więcej na temat koncepcji Rules as Code, w tym linki do ciekawych materiałow źródłowych, można znaleźć w artykule na digitalbabel.legal.

W spotkaniu zarejestrowało się 157 osób, wzięło udział około 64.

Przedstawione prezentacje:

1) Patryk Ciurak (Uniwersytet Gdański) – Co to jest Rules as Code? Korzyści, trudności, forma.

2) Szymon Łajszczak (Vigilex) – Rules as a code in action – wyzwania dla automatyzacji wykładni prawa

Sz-_ajszczak-RaC-in-action

3) Artur Tanona (Contentyze) – Czekając na lex ex machina – dlaczego inżynierowie uczenia maszynowego potrzebują Rules as Code.

20210305_Artur_Tanona_Meetup_final_converted_slide_show

4) Damian Dzieduch – Jak programowałem prawo. Doświadczenia z pracy nad projektem w Australii.

Rules-as-Code-Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.