14 May 2019

Rozwiązywanie sporów online – katalog LegalTech Polska

ULTIMA RATIO

FirmaCausa Finita Spółka Akcyjna
Nazwa produktuUltima Ratio" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Opis produktuElektroniczny sąd polubowny, przenoszący całe postępowanie arbitrażowe do sieci, w którym arbitrami są notariusze a ostateczne orzeczenie zapada w 3 tygodnie od wniesienia pozwu
Podstawowe zastosowaniaProwadzenie postępowań arbitrażowych w powtarzalnych sprawach masowym kontrahentem
Wyróżniająca się cecha produktu(1) sąd w pełni internetowy
(2) rozpoznający sprawy w oparciu o dowody odpowiadające dzisiejszej rzeczywistości - poczta e-mail, czaty internetowe, nagrania audio, nagrania video, zdjęcia, zapisy monitoringu, zrzuty ekranu, skany dokumentów
(3) spory rozstrzygane są sprawnie a pozwany za odpowiedź na pozew również uiszcza opłatę arbitrażową
(4) arbitrami są przeszkoleni noratiusze
(5) koszty postępowania są niższe niż postępowań przed sądami powszechnymi
Grupa docelowa użytkowników:przedsiębiorcy zawierający dużą ilość powtarzalnych umów z masowym kontrahentem
Sposób korzystaniaSaaS
Stosowane standardy bezpieczeństwaWeryfikacja tożsamości użytkowników systemu przez Węzeł Krajowy (dzięki podpisanemu porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji)
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2016
Strona internetowahttp://www.ultimaratio.pl
Email:biuro@ultimaratio.pl
Social media:https://www.facebook.com/SadUltimaRatio/?modal=admin_todo_tour