Polskie NDA czyli polski standard umowy o zachowaniu poufności v. 2

Przedstawiamy wersję 2 wzoru polskiego NDA czyli propozycji polskiego standardu umowy o zachowaniu poufności.

Wzór można pobrać w trzech wariantach – jako plik .docx, .rtf oraz .pdf (w formie aktywnego formularza do wypełnienia – już niebawem). Linki prowadzą do wzoru w wersji 2 – poprzednia wersja 1 znajduje się tutaj.

Opis zmian w wersji 2

Postanowienie o karze umowne zostało zmodyfikowane w następujący sposób (zmieniony fragment jest zaznaczony):

Poprzedni tekst:
kara umowna w wysokości […] PLN za każde naruszenie. Suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć […]-krotności kary umownej. Można dochodzić uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody wynikającej z naruszeń przekracza ustaloną przez Strony maksymalną sumę kar umownych

Obecny tekst:
kara umowna w wysokości […] PLN za każde naruszenie. Suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć […]-krotności kary umownej. Można dochodzić uzupełniającej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekracza kwotę kary umownej

Ważne!

Wzór umowy o zachowaniu poufności został przygotowany z dołożeniem wszelkiej staranności, jednak ani Fundacja LegalTech Polska ani żadna z osób zaangażowanych w jego przygotowanie nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z tego wzoru.

Zgłoś swoje pomysły na ulepszenie polskiego NDA

Jeśli uważasz, że wzór polskiego NDA można ulepszyć lub poprawić poprzez zmianę jego postanowień lub dodanie nowych, skontaktuj się z nami (najlepiej na adres tomasz.zalewski@legaltechpolska.pl). Wszystkie zgłoszone uwagi będą poddane dyskusji, a ich efektem będzie kolejna, ulepszona wersja wzoru polskiego NDA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.