17 May 2020

Platformy wymiany danych, dokumentów i współpracy – katalog LegalTech Polska

Legalcluster Teams App

FirmaLegalcluster
Nazwa produktuLegalcluster Teams App
Opis produktu Zwiększające się zapotrzebowanie na pracę zdalną zaowocowało stworzeniem aplikacji, która pozwala korzystać z dobrodziejstw Legalcluster oraz Microsoft Teams jednocześnie. Tym samym można wykorzystac Teams to prowadzenia projektów prawniczych, w szczególności takich, w których bierze udział kilka podmiotów. Usprawnieniu ulegają: komunikacja z kancelarią, praca z dokumentami, klasyfikacja projektów, zlecenia do kancelarii zewnętrznych.
Podstawowe zastosowania Komunikacja w zespole, zarządzanie sprawami prawnymi o rozmaitym charakterze: litigation, M&A, compliance...
Wyróżniająca się cecha produktuMS Teams staje się narzędziem dla prawników. Teams nie ogranicza się już tylko do jednej organizacji.
Grupa docelowa użytkowników:Działy prawne firm i instytucji. Kancelarie.
Kraj odbiorców produktuFrancja, globalnie.
Referencyjni klienciTotal
Model płatnościWycena indywidualna.
Sposób korzystania Rozwiązanie chmurowe - subskrybcja dedykowana dla klienta.
Stosowane standardy bezpieczeństwaWg standardów Microsoft.
Siedziba:Pawia 9, 31-154 Kraków
Rok założenia:2018
Inwestorzy zewnętrzni Seville More Helory SAS, Francja
Strona internetowahttps://business.legalcluster.com/en/home
Email:contact@sevillemore.com

Lobster

Firma Lobster
Nazwa produktuLobster
Opis produktu Zdalny dostęp do spraw, kontaktów, dokumentów, korespondencji i terminów (50 GB lub nieograniczona przestrzeń w chmurze)
Rejestracja czasu pracy, zlecanie zadań i wprowadzanie ich do kalendarza kancelarii, fakturowanie, tworzenie raportów, udostępnianie dokumentów klientom, tworzenie konsorcjów z innymi kancelariami
Podstawowe zastosowania Udostępnianie dokumentów pracownikom kancelarii i klientom, przechowywanie dokumentów, organizacja i rejestrowanie czasu pracy, wystawianie edytowalnych faktur, tworzenie raportów, nawiązywanie współpracy zawodowej z innymi kancelariami, delegowanie zadań pracownikom i podmiotom zewnętrznym za pomocą systemu
Wyróżniająca się cecha produktu Moduł współpracy - znajdowanie partnerów biznesowych za pomocą systemu, tworzenie z nimi konsorcjów, możliwość udostępniania akt, korespondencji i terminów w sprawie, możliwość delegowania zadań partnerom lub podwykonawcom
Grupa docelowa użytkowników:Kancelarie radców prawnych (jedno- i kilkuosobowe, nie większe, niż 10 pracowników)
Kraj odbiorców produktu Polska
W przyszłości: Holandia, Austria
Referencyjni klienci KRP LOYS Katarzyna Grzywacka
Model płatności Subskrypcja miesięczna (129 PLN użytkownik/miesiąc, wersja rozszerzona - 199 PLN użytkownik/miesiąc)
Sposób korzystania SaaS
Stosowane standardy bezpieczeństwa (np. normy ISO) )Szyfrowanie protokołem https
Rozproszona architektura serwerów
Klaster wysokiej dostępności
Przechowywanie danych w chmurze na terenie EU
Siedzibaul. Tomasza Zana 11a
20-601 Lublin
Rok założenia2016
Strona internetowahttps://lobster.pl/info/
Email:oskar.riske@lobster.pl
Twitter (lub Facebook):https://www.facebook.com/Lobster-111787950691890

PrivMX Fusion

Opis w kategorii Cyberbezpieczeństwo