Konkurs na prawniczego chatbota – wyniki

Z przyjemnością w imieniu jury ogłaszam wyniki konkursu Fundacji LegalTech Polska na zaprojektowanie i wykonanie prawniczego chatbota.

Zgłoszonych zostało 13 projektów od 12 zespołów. Zostały one poddane ocenie przez jury konkursowe w składzie Tomasz Zalewski – radca prawny, Fundacja LegalTech Polska, Przemysław Polański – radca prawny, dr hab., Wydawnictwo CH Beck, Agnieszka Besiekierska – adwokat, Noerr Biedecki, Maciej Tomaka – informatyk, SzuKIO, Artur Kurasiński – przedsiębiorca, Aula Polska, Katarzyna Abramowicz – radca prawny, SpecPrawnik.

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce i nagroda główna – chatbot prawniczy Stefan, którego autorem jest Łukasz Kłos.

Chatbot Stefan udziela porad w sprawach tzw. kredytów frankowych.

II miejsce – chatbot Legal Costs Bot którego autorem jest zespół w składzie: Aleksander Worakomski, Hanna Kolenkiewicz, Patryk Ciurak oraz Michał Wójcik

Legal Costs Bot pozwala obliczyć opłaty sądowe w sprawach cywilnych i sądowych administracyjnych oraz wymiar urlopu pracowniczego.

III miejsce – chatbot Pocket Shopper, którego autorami są Piotr Nosek i Ignacy Janiszewski.

Chatbot ma za zadanie wskazać, czy sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wskazać, jakie uprawnienia mu przysługują.

Jury postanowiło także przyznać wyróżnienie chatbotowi Centrum Prywatności, którego autorem jest Mikołaj Otmianowski. Chatbot Centrum Prywatności umożliwia zapoznanie się z klauzulą informacyjną użytkownikowi powiązanych stron internetowych, w przejrzysty sposób dzieląc podawane informacje na kategorie.

Pozostałe zgłoszone prace w kolejności alfabetycznej:

  • Asystent umów w profesjonalnej piłce nożnej został stworzony z myślą o praktykujących prawo sportowe prawników, agentów piłkarskich, a także samych piłkarzy. Dzięki rozmowie z chatbotem otrzymuje się szybką odpowiedź, co powinien zawierać ważny kontrakt piłkarski. Autorami są Piotr Gruszka i Kamil Moszczyński.
  • arBOTraż to interaktywny przewodnik po postępowaniu arbitrażowym. Autorami są Weronika Rydzińska i Jakub Zowczak.
  • Copyright Clearance Assistant ma pomagać osobom, które w ramach swoich obowiązków muszą podejmować decyzje co do tego, które materiały znalezione w Internecie mogą legalnie wykorzystać. Autorką jest Olga Bieguńska-Jońca.
  • MediaBot ma ułatwiać zdobywanie informacji na temat mediacji. Użytkownicy mogą uzyskać podstawowe informacje nt mediacji oraz kontakt do mediatorów. Autorami są Aleksandra Rak i Krzysztof Pulak.
  • Mobbing Assistant ma na celu monitorować cyklicznie występowanie zachowań niepożądanych w przedsiębiorstwie, tj. mobbing. Autorem jest Aleksander Bobrowski.
  • Mobster pozwala wstępnie określić, czy mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy. Autorami są Aleksander Worakomski, Hanna Kolenkiewicz, Patryk Ciurak oraz Michał Wójcik (druga praca tego zespołu Legal Costs Bot uzyskała II miejsce).
  • Paweł kontra Gaweł ma pomagać mieszkańcom budynków wielorodzinnych zmagających się z problemami sąsiedzkimi. Autorkami są Magdalena Jarosz,  Karolina Lech i Irena Michalewicz. Nadesłana wersja nie pozwala na jej udostępnienie online.
  • Pergamin Legalbot to narzędzie wspierające działanie platformy http://pergam.in w zakresie zbierania informacji potrzebnych do wygenerowania potrzebnego rodzaju umów. Autorami są Antoni Wędzikowski i Łukasz Piliszek.
  • Social Media Lawyers ma pomagać prawnikowi w pozyskaniu wstępnych  informacji od klienta i w zidentyfikowaniu jego problemu dotyczącego naruszeń prawa w Internecie. Autorkami są Mariola Górniak i Agnieszka Rapcewicz.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Otrzymują oni następujące nagrody:

Nagroda główna – Łukasz Kłos – Miesięczny dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis, w tym do wszystkich modułów komentarzowych wersja Standard i Premium oraz kupon o wartości 500 zł (ceny katalogowe) do wykorzystania w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck

Nagroda II – Aleksander Worakomski, Hanna Kolenkiewicz, Patryk Ciurak oraz Michał Wójcik – Kupon o wartości 500 zł do wykorzystania w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck

Nagroda III – Piotr Nosek i Ignacy Janiszewski – Kupon o wartości 500 zł do wykorzystania w księgarni internetowej Wydawnictwa C.H.Beck

Nagrody ufundował partner konkursu – Wydawnictwo C.H. Beck.

Podsumowanie jury konkursowego

Zgłoszone prace są bardzo różnorodne. Niektóre mają charakter głównie edukacyjny, niektóre zaś zaprojektowane są jako narzędzia do wykorzystania w praktyce prawniczej. Część z nich skierowana jest do konsumentów i ma na celu “samoobsługę” w zakresie spraw konsumenckich, część natomiast pomaga prawnikom, głównie w zbieraniu informacji od potencjalnych klientów lub odciąża ich w rutynowych czynnościach.

Jury kierowało się przy ocenie kilkoma kryteriami. Braliśmy pod uwagę przydatność (w pracy prawnika lub świadczeniu pomocy prawnej, w doradztwie dla konsumentów), trafność koncepcji i zidentyfikowanej potrzeby, użyteczność w praktyce, innowacyjność pomysłu oraz jakość wykonania.

I miejsce zajął chatbot Stefan. Uważamy, że narzędzie ma duży potencjał i świetnie odpowiada aktualnym potrzebom rynku, stanowiąc wsparcie dla „frankowiczów”. Pozwala ono uzyskać podstawowe informacje dotyczące potencjalnych roszczeń na podstawie analizy wybranych aspektów konkretnej  umowy kredytowej. Chatbot prosi o odpowiednie potrzebne informacje, a następnie na ich podstawie wypełnia dokument – pismo do banku – który klient może wykorzystać. Stanowi to znaczne ułatwienie zarówno dla “frankowicza” – dając mu wstępne rozeznanie co do przysługujących mu roszczeń – jaki dla prawnika, który po podjęciu przez klienta decyzji o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej, ma komplet podstawowych informacji o sytuacji prawnej jeszcze przed pierwszym kontaktem z nim.

Jury doceniło także znaczny nakład pracy włożony w merytoryczną treść chatbota oraz przygotowanie dokumentu do wykorzystania w korespondencji z bankiem, który jest wynikiem pracy chatbota.

II miejsce zajął Legal Costs Bot. Z jednej strony to proste narzędzie to szybkiego obliczania opłat sądowych oraz wymiaru urlopu. Z drugiej jednak strony wszelkie błędy w tych obliczaniach mogą mieć surowe konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza opłat sądowych od pism wnoszonych przez radców prawnych i adwokatów. Dlatego też automatyzacja tych obliczeń to zarówno oszczędność czasu jak i zmniejszenie ryzyka związanego z tym aspektem pracy prawnika. Jury doceniło praktyczny wymiar narzędzia, a także staranność w przygotowaniu całego projektu. Podobało się nam także podawanie podstawy prawnej w wynikach obliczeń, co umożliwia samodzielną weryfikację poprawności obliczeń dokonywanych przez bota.

III miejsce przypadło  Pocket Shopper. Jury wysoko oceniło przydatność projektu w praktyce konsumenckiej. Samo wykonanie wymaga jeszcze usprawnienia, w tym zadbania o zrozumiałość używanego języka dla konsumenta. Przydałaby się także możliwość wytworzenia dokumentu reklamacji dla klienta. Tego typu rozwiązania odpowiadają współczesnym oczekiwaniom konsumentów i zdaniem jury mogą przynosić korzyści zarówno samym konsumentom jak i prawnikom, którzy w ten sposób zyskują nowy rynek – dotychczas oceniany jako nieistotny z biznesowego punktu widzenia.

Wyróżnienie przypada Centrum Prywatności – jury doceniło koncepcję zebrania w jednym miejscu informacji w ramach tzw. obowiązku informacyjnego i przedstawienia ich w sposób przyjazny użytkownikowi. Dzięki temu narzędziu klauzula informacyjna przestaje być kolejnym “formalnym” dokumentem, którego nikt nie czyta i zamienia się z praktyczną informację dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi pracami konkursowymi. Każda z nich dotyka jakiegoś problemu – dostępu do porad prawnych w drobnych sprawach, szybkiej porady w kwestiach wrażliwych i często trudnych do przedstawienia w kontakcie osobistym, łatwiejszego dostępu do informacji w sposób przyjazny współczesnemu użytkownikowi.

Zdaniem jury zgłoszone prace pokazują, że nawet prosta automatyzacja z wykorzystaniem chatbotów pozwala uzyskać znaczący postęp niewielkim nakładem sił i środków. Konkurs ogłoszony przez Fundację LegalTech Polska miał na celu uświadomienie, że sposób świadczenia usług prawnych można zmienić przy wykorzystaniu technologii. Technologii – dodajmy – dostępnej każdemu i niewymagającej specjalnej wiedzy informatycznej.

Wyniki konkursu powinny także stanowić wskazówkę dla wszystkich zajmujących się ochroną konsumenta – jury chętnie przywitałoby aplikację, która zbierałaby w jednym miejscu narzędzia przeznaczone do wspomagania konsumenta w drobnych sprawach prawnych życia codziennego.

Jesteśmy zdania, że każdy prawnik powinien przyjrzeć się zgłoszonym pracom i zastanowić się, czy w swojej praktyce nie mógłby również wykorzystać prostych automatyzacji dla podniesienia jakości, zwiększenia dostępności i szybkości świadczonych usług.

Dobrym podsumowaniem konkursu jest to, co napisały w swoim zgłoszeniu Mariola Górniak i Agnieszka Rapcewicz – autorki chatbota Social Media Lawyers (za co im bardzo dziękujemy):

Bardzo dziękujemy za tą inspirującą inicjatywę! Budowa chatbota była dla nas bardzo ciekawą przygodą i wiele się w jej trakcie nauczyłyśmy. Już sam udział jest dla nas wygraną. Z całą pewnością tą wiedzę wykorzystamy w swojej pracy zawodowej. Jeszcze raz dziękujemy i czekamy na kolejne tak inspirujące konkursy. 

Dziękujemy także partnerom konkursu za wspieranie w jego organizacji. Wydawnictwo C.H. Beck ufundowało nagrody. Kancelaria Bird & Bird zapewniła salę do organizacji warsztatów chatbotowych. Seraphin Legal dostarczył narzędzie do zbudowania części prac konkursowych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, serwis Robonomika, SpecPrawnik i Polski Prawnik wspierały nas w promocji konkursu.

1 thought on “Konkurs na prawniczego chatbota – wyniki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.