Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi IT

Na ostatnim spotkaniu 15 lutego br. zaczęliśmy projekt badawczy, którego celem jest diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających ich pracę.

We wszystkich sferach naszego życia ma miejsce dynamiczny wzrost wykorzystania nowych technologii i informatyzacji procesów. Jesteśmy w miejscu, w którym technologie mogą zacząć wpływać na sposób świadczenia usług prawnych i funkcjonowanie sektora prawnego. Oferta dostawców narzędzi technologicznych jest coraz większa, jednak bardzo często prawnicy wskazują, że oferta ta nie pokrywa się z ich oczekiwaniami (tak np. w raporcie „Raising the bar. Digital technology and the enhancement of legal services”, opracowanym dla Eversheds Sutherland). Nasze badanie ma na celu zbadanie polskiego rynku oraz oczekiwań po stronie polskich prawników.

Projekt jest realizowany przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Fundacją LegalTech Polska.

Jednym z elementów badania jest zebranie informacji od osób, które zaangażowane są w świadczenie pomocy prawnej – zarówno w kancelariach jak i w działach prawnych przedsiębiorstw i organizacji.

Zachęcam wszystkich, którzy są prawnikami lub którzy pracują w kancelarii prawnej albo dziale prawnym, aby wypełnili ankietę.

Link do badania – https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/329355?lang=pl

Projekt będzie realizowany do kwietnia. Zachęcam do przesłania linku do ankiety do wszystkich znanych Wam osób, które spełniają podane wyżej kryteria.

Po zakończeniu badania powstanie raport, który – mam nadzieję – będzie źródłem cennych informacji dotyczących potencjału LegalTech w Polsce. Bedzie on opublikowany oraz równolegle przesłany wszystkim uczestnikom badania, którzy zostawią swój adres e-mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.