14 November 2019

Systemy informacji prawnej i know how – katalog LegalTech Polska

VIGILEX

Firma Kancelaria radcy prawnego – dr Szymon Łajszczak
Nazwa produktu vigilex – monitoringregulacyjny.pl
Opis produktuvigilex to aplikacja internetowa, która nieprzerwanie gromadzi dane z oficjalnych źródeł, porządkuje je i prezentuje tak, żeby umożliwić jak najszybsze uzyskanie kluczowych informacji o planowanych zmianach prawnych.

Dzięki nieprzerwanej aktualizacji, vigilex daje swoim użytkownikom szybki dostęp do najważniejszych informacji na temat opracowywanych projektów aktów normatywnych

Każdy z użytkowników otrzymuje zestaw informacji wyselekcjonowanych – ze względu na swoje potrzeby – oraz cykliczne raporty i alerty dotyczące nowych projektów i postępu prac legislacyjnych.
Podstawowe zastosowania vigilex sprawdza się we wszelkich organizacjach, które dla siebie lub dla swoich klientów śledzą toczące się prace legislacyjne:
– na potrzeby wewnętrzne i business development;
– na potrzeby cyklicznych raportów z monitoringu wybranych obszarów legislacji opracowywanych dla klientów, przede wszystkim z branż regulowanych.

vigilex jest też platformą dla spersonalizowanych rozwiązań webcrawlingowych dedykowanych dla prawników. Na zlecenie klientów powstają moduły śledzące, prezentujące i raportujące aktywnośc wybranych organów regulacyjnych, np. wydawane interpretacje, decyzje, zarządzenia itp.
Wyróżniająca się cecha produktuvigilex jest obecnie jedynym na rynku rozwiązaniem służącym automatyzacji monitoringu legislacyjnego oraz jedyną platformą oferującą spersonalizowany, dedykowany dla prawników webcrawling aktywności wybranych organów regulacyjnych.

Dzięki systemowi raportów i alertów oraz unikalnemu interfejsowi pozwala w niedostępny dotąd sposób zautomatyzować i przyśpieszyć procesy związane ze śledzeniem i analizą prac legislacyjnych lub aktywności wybranych organów.
Grupa docelowa użytkownikówkancelarie, działy prawne, działy compliance
Model płatności abonament miesięczny/roczny;
część funkcjonalności dostępna jest w ramach dostępu darmowego
Sposób korzystania SaaS
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2018
Strona internetowahttp://www.monitoringregulacyjny.pl
Email:kontakt@monitoringregulacyjny.pl
Social mediahttps://www.linkedin.com/company/14870938
https://twitter.com/VigilexR

WSPORNIK KONTRAKTOWY

FirmaZakontraktuj Swój Biznes Małgorzata Fitrzyk-Barral
Nazwa produktu i logo
Opis produktu Narzędzie online, które obejmuje know-how prawne w obszarze zawierania umów: teoria, praktyka, negocjacyjne rozwiązania i prawne regulacje. Wspornik zbudowany jest z 3 modułów: eLearning, eNarzędzia (Kontraktowa Checklista, Katalog Klauzul i Kompendium Wiedzy) oraz ePrawo (Kodeks cywilny i ustawa o prawie autorskim).
Podstawowe zastosowania Rozwija kompetencje w zakresie prawa kontraktowego, negocjacji prawnych oraz podpisywania, aneksowania i rozwiązywania umów. Wspiera proces tworzenia, weryfikacji i zawierania kontraktów oraz innych dokumentów kontraktowych (aneksów, porozumień, wypowiedzeń, odstąpień etc.).
Wyróżniająca się cecha produktu Kompleksowy, evergreen oraz responsywny produkt online. Treść jest skonstruowana przystępnie i w sposób dedykowany Biznesowi, ale jednocześnie adekwatnie do potrzeb absolwentów prawa. Leksykon, przykłady, klazule umowne, przepisy oraz linki z objaśnieniami w prosty sposób pokazują, jak korzystać z mechanizmów prawnych. Produkty jest rozwijany zgodnie z potrzebami użytkowników, z uwzględnieniem ich pytań zadawanych za pośrednictwem dedykowanego okna komunikacyjnego.
Grupa docelowa użytkowników1. Przedsiębiorcy oraz startupy. 2. Studenci oraz absolwenci prawa. 3. Uczelnie i inkubatory 4. Osoby odpowiedzialne za procesy związane z negocjowaniem, procesowaniem lub zawieraniem umów w ramach administracyjnych lub korporacyjnych struktur (działy rozwoju, sprzedaży, administracji, marketingu, zakupów etc.).
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatności (opcja)Jednorazowa opłata abonamentowa. Obejmuje aktualizacje i dodatkowe treści, wprowadzone do produktu w okresie dostępu.
SiedzibaWarszawa
Rok założenia2021
Strona internetowahttps://zakontraktujswojbiznes.pl
Emailbiuro@zakontraktujswojbiznes.pl