10 April 2019

Narzędzia dedykowane danej dziedzinie prawa (np. podatki, zamówienia publiczne, restrukturyzacje)

Solvbot

Firma Solvbot sp. z o.o.
Nazwa produktu Solvbot
Opis produktu Solvbot to oprogramowanie automatyzujące i digitalizujące pracę w kancelariach Doradców Restrukturyzacyjnych. Zarządza przepływem dokumentów, przechowuje je w bezpiecznej chmurze, generuje pisma procesowe, tworzy rejestry (inwentarz, wierzytelności), plany (spłaty, podziału) i sprawozdania (z czynności, rachunkowe, końcowe). Umożliwia zlecanie, monitorowanie i rozliczanie z zadań całego zespołu oraz dokładne planowanie przebiegu postępowania (system Kanban). System sam monitoruje MSiG i integruje się z Portalem Informacyjnym sądów. Pozwala na wymianę informacji między stronami i udostępnianie dokumentów stronom postępowania. Stanowi kompletne narzędzie do usprawnienia procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale można w nim też prowadzić inne typy postępowań.
Podstawowe zastosowania Prowadzenie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Wyróżniająca się cecha produktu Dostęp przez przeglądarkę, wbudowane mechanizmy Maszynowego Uczenia, łatwość obsługi.
Grupa docelowa użytkowników:Doradcy Restrukturyzacyjni i ich kancelarie, Pełnomocnicy, Radcowie i Adwokaci
Kraj odbiorców produktu Polska
Model płatności abonament miesięczny i opłata za sprawę w systemie
Sposób korzystania SaaS, system dostępny przez przeglądarkę internetową
Stosowane standardy bezpieczeństwa ISO 27001, ISO 9001
Siedziba:Kraków
Rok założenia:2019
Strona internetowahttp://www.solvbot.pl
Email:piotr@solvbot.pl
Twitter (lub Facebook):https://www.facebook.com/solvbot

SzuKIO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

FirmaSzuKIO
Nazwa produktuSzuKIO
Opis produktuBaza orzeczeń z zakresu zamówień publicznych.
Podstawowe zastosowaniaAnaliza orzeczeń z zakresu zamówień publicznych.
Wyróżniająca się cecha produktuSkuteczność wyszukiwania po frazach, obszerna i specjalistyczna baza, tempo aktualizacji
Grupa docelowa użytkowników:Zamówienia publiczne
Jurysdycje:Polska
Referencyjni klienciGDDKiA, Budimex, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, prawie wszystkie kancelarie z rankingu Chambers Europe, Miasto Stołeczne Warszawa
Model płatnościabonament okresowy
Sposób korzystaniaSaaS
Siedziba:Aleksandria Pierwsza
Rok założenia:2009
Strona internetowahttps://szukio.pl
Email:szukio@szukio.pl
Social mediahttps://facebook.com/szukio

MORPHEUS – PODATKI

FirmaMorpheus
Nazwa produktuMorpheus Check - Morpheus Manage
Opis produktuMorpheus to narzędzie do samodzielnej weryfikacji konieczności raportowania schematów podatkowych. Nasze narzędzie stanowi połączenie najnowocześniejszych technologii z kluczowymi kompetencjami i doświadczeniem specjalistów prawa podatkowego. Dzięki synergii tych dwóch obszarów, klienci otrzymują inteligentny instrument, który zapewnia bezpieczeństwo, optymalizację kosztów oraz czasu spędzonego w pracy nad raportowaniem schematow podatkowych.
Podstawowe zastosowaniaMorpheus zadaje zrozumiałe pytania w zakresie dokonywanych czynności. Następnie analizuje odpowiedzi i wchodzi w dalszą interakcję – do momentu ustalenia, czy użytkownik ma do czynienia ze schematem podatkowym. W dalszej części ustalane są następujące parametry: czy użytkownik potrzebuje pomocy w zakresie kolejnych działań, jaką pełni rolę i jakie ma zobowiązania. Panel zarządzania pozwala na szybkie odnalezienie uzgodnień oraz na bieżące monitorowanie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych.
Wyróżniająca się cecha produktuNarzędzie Morpheus zostało opracowane przez Studio Seraphin – znaną i cenioną markę w branży LegalTech. Naszym głównym celem było połączenie kompetencji specjalistów prawa podatkowego z możliwościami, jakie daje stosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Wywiązywanie się z obowiązków raportowania schematów podatkowych może zostać skrócone nawet do kilku minut dziennie. Samodzielne przeprowadzenie audytu wiąże się z ograniczeniem udziału osób trzecich w planowaniu i wykonaniu uzgodnienia lub transakcji.

Technologia Morpheus może także być dostosowana i wdrożona w szyte na miarę narzędzie, aby każdy mógł mieć narzędzie w pełni dostosowane do swoich potrzeb. Co więcej, możliwość White Label pozwala kancelariom dalsze udostępnianie swoim klientom spersonalizowanego narzędzia w zakresie raportowania schematów podatkowych pod własną marką.
Grupa docelowa użytkowników:Wszystkie podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych (przedsiębiorcy, kancelarie, instytucje finansowe)

Sposób korzystaniaSaaS
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2019
Strona internetowahttp://www.taxmorpheus.com
Email:contact@taxmorpheus.com