20 April 2021

Finanse kancelarii – katalog LegalTech Polska

Analityk Stawki Godzinowej Kancelarii (ASGK)

Firma NAVEO CONSULTING SĘK sp. j.
Nazwa produktu
Analityk Stawki Godzinowej Kancelarii (ASGK)
Opis produktu Program służy do prowadzenia samodzielnej analizy biznesowej finansów kancelarii prawnej, w szczególności do: obliczania stawki godzinowej, planowania budżetu kancelarii (przychodów, kosztów, wyników), zarządzania zdolnościami produkcyjnymi oraz budżetem wynagrodzeń.
Podstawowe zastosowania Program analityczny ASGK umożliwia obliczenie:
1) realnej stawki godzinowej kancelarii - tj. tego jaka jest historyczna efektywność stawki godzinowej kancelarii,
2) docelowej stawki godzinowej kancelarii - uwzględniając oczekiwaną dochodowość biznesu,
3) stawki godzinowej aby: pokryć koszty, pokryć zaliczki, osiągnąć zakładne EBITDA,
4) udziału procentowego kosztów bezpośrednich, pośrednich i zysku w przychodach w przyjętym modelu / budżecie,
5) potencjału przychodowego kancelarii i efektywności osiągnięcia potencjału przychodowego.

Program umożliwia również:
1) gromadzenie danych z analiz i analizę zbiorczą kluczowych danych,
2) planowanie zdolności produkcyjnych,
3) planowanie budżetu wynagrodzeń,
4) analizy i symulacje efektywności potencjału przychodowego kancelarii.
Wyróżniająca się cecha produktu To, co wyróżnia ten produkt to to, że program umożliwia:
1) obliczanie stawki godzinowej w celu osiągnięcia oczekiwanego dochodu, osiągnięcia progu rentowności (break-even point),
2) analizy efektywności potencjału przychodowego i symulacje potencjału przychodowego kancelarii,
3) zarządzanie budżetem wynagrodzeń,
4) zarządzanie i analitykę zdolności produkcyjnych kancelarii.
Grupa docelowa użytkownikówkancelarie prawne
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatności - freemium - z ograniczonymi funkcjami,
- premium - wszystkie funkcje, roczny abonament.
Sposób korzystaniaInstalacja u klienta na jego stacji roboczej - komputerze.
Stosowane standardy bezpieczeństwa Szyfrowanie danych w aplikacji chroniącę przed dostępem nieuprawnionych osób.
SiedzibaKraków, biuro w Warszawie.
Rok założenia2013
Strona internetowahttps://www.programydlakancelarii.pl/analityk
Email:tomasz@naveo.pl