29 July 2019

Cyberbezpieczeństwo – katalog LegalTech Polska

Cypher.Dog

Firma Cypher.Dog
Nazwa produktu Cypher.Dog i Cypher.Collect
Opis produktu Program do szyfrowania i przesyłania plików oraz szyfrowanej komunikacji bez „zaufanej trzeciej strony” - zapewniając, że nikt nie będzie w stanie ich przechwycić (Model zero-knowledge security).
Podstawowe zastosowania Szyfrowanie plików i przesyłanie ich bezpośrednio do docelowych odbiorców. Szyfrowanie komunikacji - zarówno wewnątrz organizacji jak i poza nią. Przechowywanie plików w szyfrowanej chmurze, do których dostęp jest możliwy jedynie przez aplikację komputerową. Ultrabezpieczne masowe wysyłanie poufnych dokumentów (dzięki Cypher.Collect). Lokalne szyfrowanie poufnych plików. Zapewnienie zgodności z RODO (art. 32).
Wyróżniająca się cecha produktu Szyfrowanie bez „zaufanej trzeciej strony” - jedynie nadawca i odbiorca mogą rozszyfrować pliki oraz komunikację. Przechowywanie kluczy jedynie lokalnie - brak dostępu z zewnątrz. Możliwość bezpiecznej komunikacji dzięki szyfrowanemu Messengerowi. Zabezpieczenie chmury oraz szyfrowanie plików na lokalnym urządzeniu.
Grupa docelowa użytkownikówFirmy chcące zabezpieczyć komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem. Organizacje chcące zapewnienia zgodności z art. 32 RODO.
Kraj odbiorców produktu Cały świat.
Model płatności Abonament miesięczny lub płatność roczna.
Sposób korzystania Instalacja u użytkownika.
Stosowane standardy bezpieczeństwa Generowanie klucza prywatnego zgodnie z algorytmem RSA - klucz asymetryczny o długości 3072 bitów i szyfrowany wyjściem funkcji AES256; Szyfrowanie plików zgodne z SHA256 + RSA. Plik po szyfrowaniu może zostać odczytany jedynie przez wyznaczonego odbiorcę.
SiedzibaWrocław
Rok założenia2018
Strona internetowahttps://www.cypher.dog/pl/#product
Emailoffice@cypher.dog
Twitter (lub Facebook):https://www.facebook.com/cypherdog/ https://twitter.com/Cypherdog1 https://www.linkedin.com/company/cypherdog-security-inc/about/?viewAsMember=true https://www.youtube.com/channel/UCYrtlIChyKvTmnsd3mZ883Q

Kryptli

FirmaVilisoft Sp. z o.o.
Nazwa produktu Kryptli
Opis produktu Kryptli - to prosta w obsłudze aplikacja do szyfrowania plików wraz z centralnym zarządzaniem hasłami, ułatwiająca zachowanie bezpieczeństwa przesyłanych informacji.

Aplikacja pozwala na stworzenie bazy kontaktów wraz z przypisanymi do poszczególnych wpisów indywidualnymi hasłami, za pomocą których wykonywane jest szyfrowanie dokumentów.

Hasła w Kryptli przechowywane są w sposób całkowicie bezpieczny i przesyłane przez aplikację drogą SMS tylko na wskazany numer telefonu, związany z zapisanym w systemie kontaktem. Poza odbiorcą nikt nie ma dostępu do haseł używanych do szyfrowania dokumentów.

Osobne drogi dystrybucji szyfrowanych dokumentów i haseł ograniczają ryzyko przechwycenia i podglądu komunikacji przez osoby postronne.

Kryptli działa w chmurze AWS (Amazon Web Services). AWS jest liderem usług chmurowych gwarantującym maksymalne bezpieczeństwo danych.
Podstawowe zastosowania Kryptli znajdzie zastosowanie gdy:
• potrzebna jest bezpieczna wymiana dokumentów z kontrahentami i klientami
• konieczne jest ograniczenie ryzyka przesłania dokumentów do niewłaściwego odbiorcy
• przekazywane dokumenty mogą podlegać regulacjom wynikającym z RODO lub stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
• konieczne jest prowadzenie korespondencji przez wielu pracowników, a nie chcemy obciążać klienta stosowaniem wielu haseł lub metod zabezpieczania dokumentów
• potrzebujemy zapewnić, że tylko uprawnione osoby (posiadające hasło otrzymane SMSem) będą miały możliwość wglądu do przesłanych plików lub dokumentów, nawet w przypadku przypadkowego ich przesłania dalej
Wyróżniająca się cecha produktu Stosowanie Kryptli znacząco przyczynia się do zachowania poufności przekazywanych plików oraz poprawia komfort odbiorców zabezpieczonych dokumentów.

Baza haseł, zarządzana przez Kryptli jest chroniona silnymi mechanizmami szyfrowania. Dokumenty przesyłane przez wielu pracowników do tego samego odbiorcy są szyfrowane tym samym hasłem, co upraszcza zarządzanie nimi.

Hasła przechowywane w systemie mogą być ponownie wysyłane na numer odbiorcy oraz okresowo zmieniane.

Proces szyfrowania dokumentów pozwala na wskazanie metod szyfrowania oraz anonimizacji nazw dokumentów.

Hasła przekazywane są do odbiorców za pomocą SMS na wskazany numer telefonu, natomiast dokumenty mogą być dystrybuowane dowolnymi kanałami (np. email).

System nie gromadzi szyfrowanych dokumentów w żadnej formie.
System działa w chmurze AWS, która jest liderem na rynku usług chmurowych zapewniając bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa.
Grupa docelowa użytkownikówKancelarie i inne przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni chcący zabezpieczać przesyłane dokumenty przed niepowołanymi odbiorcami.
Kraj odbiorców produktu Polska
Model płatności Abonament
Sposób korzystania SaaS
SiedzibaKatowice
Rok założenia2017
Strona internetowahttp://kryptli.com/
Email
sales@kryptli.com
Social media:https://www.linkedin.com/company/vilisoft/

PrivMX Fusion

FirmaPrivMX B. V.
Nazwa produktu PrivMX Fusion
Opis produktu Zintegrowane oprogramowanie do pracy wspierające komunikację wewnętrzną, współpracę przy realizacji zadań i produktywność. Zapewnia bezpieczeństwo danych, ochronę prywatności i własności intelektualnej dzięki szyfrowaniu end-to-end. Model zero-knowledge security gwarantuje szyfrowaną współpracę bez “zaufanej trzeciej strony” - jedynie nadawca i odbiorca mogą ją rozszyfrować. Inteligentne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub hybrydowo.

Narzędzie do pracy zespołowej, gdzie współpraca odbywa się w jednym miejscu - całym zespołem lub z podziałem na Sekcje. Integralność narzędzi umożliwia sprawną pracę poprzez Czaty i Rozmowy, Zadania, Pliki i Kalendarz. Wszystkie dane - każda wiadomość, notatka tekstowa, zrzut ekranu czy data w kalendarzu - każdy fragment danych, które tworzy zespół jest przechowywane na prywatnym serwerze Swojego zespołu oraz szyfrowany end-to-end, czyli tylko nadawca i odbiorca są w stanie go rozszyfrować.
Podstawowe zastosowania Kompleksowa praca zespołowa dzięki Fuzji Narzędzi: Czaty i Rozmowy - prowadzenie szyfrowanych rozmów na Czacie lub audio i video konferencji; Pliki - tworzenie i przechowywanie plików z wbudowanymi edytorami notatek tekstowych, tabel i map myśli; Zadania - możliwość tworzenia, dodawanie, porządkowania i przypisywania zadań do konkretnych członków (w tym Tablice Kanban); Kalendarz - planowanie zadań w czacie. Wszystkie narzędzia są ze sobą powiązane i stanowią zintegrowaną przestrzeń do współpracy. Praca odbywa się na zasadzie autorskiej architektury z podziałem na Narzędzia i Sekcje. Dzięki podziałowi na Sekcje praca odbywa się również w grupach, co gwarantuje sprawną i klarowną współpracę. Wszystkie dane chronione są dzięki szyfrowaniu end-to-end oraz zero-knowledge. Gwarantuje to możliwość rozszyfrowania danych wyłącznie przez nadawcę i odbiorcę - bez udziału “zaufanej trzeciej strony”.
Wyróżniająca się cecha produktu Fuzja Narzędzi, dzięki której cała współpraca odbywa się w jednym miejscu - całym zespołem lub z podziałem na Sekcje. Integralność narzędzi umożliwia sprawną pracę poprzez Czaty i Rozmowy, Zadania, Pliki i Kalendarz. Wszystkie dane - każda wiadomość, notatka tekstowa, zrzut ekranu czy data w kalendarzu - każdy fragment danych, które tworzy zespół jest przechowywane na prywatnym serwerze Swojego zespołu oraz szyfrowany end-to-end, czyli tylko nadawca i odbiorca są w stanie go rozszyfrować.
Grupa docelowa użytkownikówZespoły dbające o bezpieczeństwo i prywatność danych, jednocześnie pragnące usprawnić współpracę
Kraj odbiorców produktu Cały świat
Model płatnościAbonament lub wycena indywidualna; darmowa wersja open-source
Sposób korzystania Instalacja u klienta (aplikacja desktopowa)
Stosowane standardy bezpieczeństwaSzyfrowanie end-to-end, serwer zero-knowledge, kryptografia krzywych eliptycznych z użyciem krzywej secp256k1, szyfrowanie AES z kluczem 256 bitowym, technologia blockchain do przechowywania publicznych kluczy użytkowników, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, oprogramowanie tworzone z uwzględnieniem zasady privacy-by-design, serwery główne oraz backupowe zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej
SiedzibaAmsterdam
Rok założenia2019
Strona internetowahttps://privmx.com/pl
Emailcontact@privmx.com
Social media:https://www.linkedin.com/company/privmx-polska/?originalSubdomain=pl

https://twitter.com/privmxsoftware

RED INTO GREEN

Opis zawarty jest w dziale Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka.

SpecFile

FirmaSpecFile Project Sp. z o.o.
Nazwa produktuSpecfile
Opis produktuProsta usługa szyfrująca wszystkie dokumenty elektroniczne stworzona w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Podstawowe zastosowaniaSzyfrowanie pism procesowych, informacji osobowych i teleadresowych, dokumentów obciążających klientów kancelarii i innych poufnych plików i folderów.

Współdzielenie dostępu do zaszyfrowanych dokumentów z wybranymi osobami (współpracownikami, klientami etc.).

Wysyłanie zaszyfrowanych dokumentów.

Szyfrowanie dokumentów przechowywanych w chmurze i na nośnikach zewnętrznych.

Automatyczne kopie zapasowe szyfrowanych dokumentów.

Spełnienie obowiązków RODO w kancelarii.

Archiwizacja dokumentów w postaci zaszyfrowanej.
Wyróżniająca się cecha produktuWysyłka zaszyfrowanych dokumentów z potwierdzeniem nadania i odbioru (Elektroniczny List Polecony).

Okienko pocztowe „ZASZYFRUJ i WYŚLIJ” – widget do umieszczenia na stronie www firmy umożliwiający jej klientom przekazanie wiadomości i załączników w formie zaszyfrowanej bez dodatkowych czynności takich jak rejestracja czy logowanie.

Szyfrowanie i deszyfrowanie bez aplikacji na dedykowanej stronie https://app.specfile.pl/webclient.

Szyfrowanie i deszyfrowanie bez dostępu do Internetu (dla zalogowanych w aplikacji użytkowników).

Korzystanie ze Specfile jest intuicyjne i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej.
Grupa docelowa użytkowników:Prawnicy, lekarze, MŚP, IODO, banki, telekomy – wszystkie firmy, instytucje i osoby prywatne, które chcą podnieść bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych i spełnić wymagania RODO.
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatnościabonament
Sposób korzystania instalacja aplikacji desktopowej lub szyfrowanie i deszyfrowanie bez aplikacji na dedykowanej stronie https://app.specfile.pl/webclient
Stosowane standardy bezpieczeństwa RSA-4096 oraz AES-256 – algorytmy używane na całym świecie do utajniania najważniejszych informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo.
Siedziba:Poznań
Rok założenia:2017
Strona internetowahttps://www.specfile.pl/
Email:kontakt@specfile.pl
Twitter (lub Facebook):https://www.facebook.com/specfile/