29 July 2019

Cyberbezpieczeństwo – katalog LegalTech Polska

Cypher.Dog

Firma Cypher.Dog
Nazwa produktu Cypher.Dog i Cypher.Collect
Opis produktu Program do szyfrowania i przesyłania plików oraz szyfrowanej komunikacji bez „zaufanej trzeciej strony” - zapewniając, że nikt nie będzie w stanie ich przechwycić (Model zero-knowledge security).
Podstawowe zastosowania Szyfrowanie plików i przesyłanie ich bezpośrednio do docelowych odbiorców. Szyfrowanie komunikacji - zarówno wewnątrz organizacji jak i poza nią. Przechowywanie plików w szyfrowanej chmurze, do których dostęp jest możliwy jedynie przez aplikację komputerową. Ultrabezpieczne masowe wysyłanie poufnych dokumentów (dzięki Cypher.Collect). Lokalne szyfrowanie poufnych plików. Zapewnienie zgodności z RODO (art. 32).
Wyróżniająca się cecha produktu Szyfrowanie bez „zaufanej trzeciej strony” - jedynie nadawca i odbiorca mogą rozszyfrować pliki oraz komunikację. Przechowywanie kluczy jedynie lokalnie - brak dostępu z zewnątrz. Możliwość bezpiecznej komunikacji dzięki szyfrowanemu Messengerowi. Zabezpieczenie chmury oraz szyfrowanie plików na lokalnym urządzeniu.
Grupa docelowa użytkownikówFirmy chcące zabezpieczyć komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem. Organizacje chcące zapewnienia zgodności z art. 32 RODO.
Kraj odbiorców produktu Cały świat.
Model płatności Abonament miesięczny lub płatność roczna.
Sposób korzystania Instalacja u użytkownika.
Stosowane standardy bezpieczeństwa Generowanie klucza prywatnego zgodnie z algorytmem RSA - klucz asymetryczny o długości 3072 bitów i szyfrowany wyjściem funkcji AES256; Szyfrowanie plików zgodne z SHA256 + RSA. Plik po szyfrowaniu może zostać odczytany jedynie przez wyznaczonego odbiorcę.
SiedzibaWrocław
Rok założenia2018
Strona internetowahttps://www.cypher.dog/pl/#product
Emailoffice@cypher.dog
Twitter (lub Facebook):https://www.facebook.com/cypherdog/ https://twitter.com/Cypherdog1 https://www.linkedin.com/company/cypherdog-security-inc/about/?viewAsMember=true https://www.youtube.com/channel/UCYrtlIChyKvTmnsd3mZ883Q

PrivMX Fusion

FirmaPrivMX B. V.
Nazwa produktu PrivMX Fusion
Opis produktu Zintegrowane oprogramowanie do pracy wspierające komunikację wewnętrzną, współpracę przy realizacji zadań i produktywność. Zapewnia bezpieczeństwo danych, ochronę prywatności i własności intelektualnej dzięki szyfrowaniu end-to-end. Model zero-knowledge security gwarantuje szyfrowaną współpracę bez “zaufanej trzeciej strony” - jedynie nadawca i odbiorca mogą ją rozszyfrować. Inteligentne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie lub hybrydowo.

Narzędzie do pracy zespołowej, gdzie współpraca odbywa się w jednym miejscu - całym zespołem lub z podziałem na Sekcje. Integralność narzędzi umożliwia sprawną pracę poprzez Czaty i Rozmowy, Zadania, Pliki i Kalendarz. Wszystkie dane - każda wiadomość, notatka tekstowa, zrzut ekranu czy data w kalendarzu - każdy fragment danych, które tworzy zespół jest przechowywane na prywatnym serwerze Swojego zespołu oraz szyfrowany end-to-end, czyli tylko nadawca i odbiorca są w stanie go rozszyfrować.
Podstawowe zastosowania Kompleksowa praca zespołowa dzięki Fuzji Narzędzi: Czaty i Rozmowy - prowadzenie szyfrowanych rozmów na Czacie lub audio i video konferencji; Pliki - tworzenie i przechowywanie plików z wbudowanymi edytorami notatek tekstowych, tabel i map myśli; Zadania - możliwość tworzenia, dodawanie, porządkowania i przypisywania zadań do konkretnych członków (w tym Tablice Kanban); Kalendarz - planowanie zadań w czacie. Wszystkie narzędzia są ze sobą powiązane i stanowią zintegrowaną przestrzeń do współpracy. Praca odbywa się na zasadzie autorskiej architektury z podziałem na Narzędzia i Sekcje. Dzięki podziałowi na Sekcje praca odbywa się również w grupach, co gwarantuje sprawną i klarowną współpracę. Wszystkie dane chronione są dzięki szyfrowaniu end-to-end oraz zero-knowledge. Gwarantuje to możliwość rozszyfrowania danych wyłącznie przez nadawcę i odbiorcę - bez udziału “zaufanej trzeciej strony”.
Wyróżniająca się cecha produktu Fuzja Narzędzi, dzięki której cała współpraca odbywa się w jednym miejscu - całym zespołem lub z podziałem na Sekcje. Integralność narzędzi umożliwia sprawną pracę poprzez Czaty i Rozmowy, Zadania, Pliki i Kalendarz. Wszystkie dane - każda wiadomość, notatka tekstowa, zrzut ekranu czy data w kalendarzu - każdy fragment danych, które tworzy zespół jest przechowywane na prywatnym serwerze Swojego zespołu oraz szyfrowany end-to-end, czyli tylko nadawca i odbiorca są w stanie go rozszyfrować.
Grupa docelowa użytkownikówZespoły dbające o bezpieczeństwo i prywatność danych, jednocześnie pragnące usprawnić współpracę
Kraj odbiorców produktu Cały świat
Model płatnościAbonament lub wycena indywidualna; darmowa wersja open-source
Sposób korzystania Instalacja u klienta (aplikacja desktopowa)
Stosowane standardy bezpieczeństwaSzyfrowanie end-to-end, serwer zero-knowledge, kryptografia krzywych eliptycznych z użyciem krzywej secp256k1, szyfrowanie AES z kluczem 256 bitowym, technologia blockchain do przechowywania publicznych kluczy użytkowników, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, oprogramowanie tworzone z uwzględnieniem zasady privacy-by-design, serwery główne oraz backupowe zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej
SiedzibaAmsterdam
Rok założenia2019
Strona internetowahttps://privmx.com/pl
Emailcontact@privmx.com
Social media:https://www.linkedin.com/company/privmx-polska/?originalSubdomain=pl

https://twitter.com/privmxsoftware

SpecFile

FirmaSpecFile Project Sp. z o.o.
Nazwa produktuSpecfile
Opis produktuProsta usługa szyfrująca wszystkie dokumenty elektroniczne stworzona w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Podstawowe zastosowaniaSzyfrowanie pism procesowych, informacji osobowych i teleadresowych, dokumentów obciążających klientów kancelarii i innych poufnych plików i folderów.

Współdzielenie dostępu do zaszyfrowanych dokumentów z wybranymi osobami (współpracownikami, klientami etc.).

Wysyłanie zaszyfrowanych dokumentów.

Szyfrowanie dokumentów przechowywanych w chmurze i na nośnikach zewnętrznych.

Automatyczne kopie zapasowe szyfrowanych dokumentów.

Spełnienie obowiązków RODO w kancelarii.

Archiwizacja dokumentów w postaci zaszyfrowanej.
Wyróżniająca się cecha produktuWysyłka zaszyfrowanych dokumentów z potwierdzeniem nadania i odbioru (Elektroniczny List Polecony).

Okienko pocztowe „ZASZYFRUJ i WYŚLIJ” – widget do umieszczenia na stronie www firmy umożliwiający jej klientom przekazanie wiadomości i załączników w formie zaszyfrowanej bez dodatkowych czynności takich jak rejestracja czy logowanie.

Szyfrowanie i deszyfrowanie bez aplikacji na dedykowanej stronie https://app.specfile.pl/webclient.

Szyfrowanie i deszyfrowanie bez dostępu do Internetu (dla zalogowanych w aplikacji użytkowników).

Korzystanie ze Specfile jest intuicyjne i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej.
Grupa docelowa użytkowników:Prawnicy, lekarze, MŚP, IODO, banki, telekomy – wszystkie firmy, instytucje i osoby prywatne, które chcą podnieść bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych i spełnić wymagania RODO.
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatnościabonament
Sposób korzystania instalacja aplikacji desktopowej lub szyfrowanie i deszyfrowanie bez aplikacji na dedykowanej stronie https://app.specfile.pl/webclient
Stosowane standardy bezpieczeństwa RSA-4096 oraz AES-256 – algorytmy używane na całym świecie do utajniania najważniejszych informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo.
Siedziba:Poznań
Rok założenia:2017
Strona internetowahttps://www.specfile.pl/
Email:kontakt@specfile.pl
Twitter (lub Facebook):https://www.facebook.com/specfile/