14 November 2019

Analiza zbiorów danych – katalog LegalTech Polska

IUS.AI – projekt zawieszony

FirmaIUS.AI
Nazwa produktuPlatforma do analizy prawnej IUS.AI
Opis produktuNajważniejsze funkcjonalności udostępniane użytkownikom to możliwość wyszukiwania informacji prawnej za pomocą języka naturalnego oraz wizualizacje grafowe zależności pomiędzy źródłami prawnymi istotnymi dla danego zapytania. Dzięki wyszukiwaniu w języku naturalnym istotnie skracamy czas kwerendy orzeczniczej, ponieważ wystarczy jedynie skopiować lub sformułować interesujące nas pytanie prawne, a system sam odnajdzie relewantne znaczeniowo fragmenty źródeł prawnych i wygeneruje nam je według preferencji w formie listy lub raportu. Platforma zawiera codziennie aktualizowaną bazę orzeczeń i innych źródeł, m.in. orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych i administracyjnych, a także zbiór interpretacji podatkowych. Wszystkie funkcjonalności platformy oraz cała baza danych udostępniana jest także za pomocą API.
Podstawowe zastosowaniaUdostępniane funkcjonalności pozwalają na szybkie dotarcie do relewantnych fragmentów źródeł prawnych, co znacznie skraca czas kwerendy prawnej. Ponadto na platformie dostępnych jest wiele innych funkcji, jak np. weryfikacja prawomocności / aktualności danego orzeczenia lub interpretacji podatkowej czy możliwość automatycznego kopiowania danego źródła z jego cytowaniem. Wizualizacje grafowe powiązań pomiędzy orzeczeniami pozwalają na dogłębną analizę linii orzeczniczych oraz szybkie dotarcie do kluczowych orzeczeń dla wskazanego przez użytkownika problemu prawnego.
Wyróżniająca się cecha produktuCechą wyróżniającą platformy jest szerokie użycie sztucznej inteligencji w jej architekturze. Po pierwsze, wyszukiwanie semantyczne jest możliwe dzięki stworzeniu przez IUS.AI unikalnego modelu przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language Processing, NLP) dla polskiego języka prawnego i prawniczego. To pozwala na oderwanie warstwy znaczeniowej od warstwy użytych słów kluczowych, dzięki czemu możliwe jest odnajdowanie istotnych znaczeniowo fragmentów źródeł prawnych, które nie zawierają identycznych słów kluczowych. Po drugie, infrastruktura platformy jest oparta na głębokich sieciach neuronowych, które dzięki informacjom zwrotnym udzielanym przez użytkowników doskonalą swoje działanie i uczą się, jakie wyniki konkretny użytkownik ceni najbardziej. Innymi słowy używanie naszej platformy prowadzi do stworzenia spersonalizowanego wirtualnego asystenta prawnego, który pomaga odnajdować istotne dla nas fragmenty źródeł prawnych.
Grupa docelowa użytkowników:Kancelarie oraz działy prawne, biura rachunkowe
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatnościSubskrypcja miesięczna lub roczna
Sposób korzystaniaSaaS
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2019
Strona internetowahttps://ius.ai
Email:ius@ius.ai
Social mediahttps://www.linkedin.com/company/19103926

Prompter

Opis w kategorii Analiza dokumentów.