23 September 2019

Analiza dokumentów – katalog LegalTech Polska

Prompter

FirmaPrompter sp. z o.o.
Nazwa produktuPrompter
Opis produktuPrompter to software automatyzujący analizę i tworzenie dokumentów prawnych, stworzony przy wykorzystaniu baz dokumentów największych polskich kancelarii prawnych oraz algorytmów sztucznej inteligencji.
Procesy takie jak np. due dilligence, które wymagają przetwarzania dużej liczby dokumentów są czasochłonne, nieefektywne i kosztowne. Celem Promptera jest skrócenie czasu pracy nad dokumentami, zwiększenie dokładności ich analizy oraz istotne wsparcie w tworzeniu. Automatyczna analiza treści dokumentów umożliwi prawnikom zoptymalizowanie ich pracy oraz pełne skupienie na problemach merytorycznych. Prompter to odpowiedź na potrzebę automatyzacji pracy prawników z dokumentami. Niesie on również ze sobą też szereg dodatkowych korzyści dla kancelarii prawnych. Umożliwia zwiększenie marży na świadczonych przez kancelarię usługach, redukuje liczbę ludzkich błędów zwiększając tym bezpieczeństwo i pozwala elastycznie zarządzać zespołem przy rosnącej liczbie realizowanych usług.
Podstawowe zastosowania1. Recognize – zaawansowane filtrowanie zbiorów dokumentów pod kątem określonych typów dokumentów/klauzul/danych. Recognize pozwala m.in. na automatyczne rozpoznawanie:
• Umów, w tym m.in umowy o zachowaniu poufności, najmu, sprzedaży udziałów, o pracę itd.
• klauzul umownych
• danych osobowych, kwot, dat, numerów identyfikacyjnych itd.
• wzorów dokumentów
2. Analyze - automatyczne generowanie informacji i danych statystycznych z dużych zbiorów dokumentów. Analyze umożliwia m.in.:
• wstępną merytoryczną analizę dokumentów
• wyszukiwanie anomalii to jest zapisów odbiegających od standardów rynkowych lub nietypowych technicznych elementów w konstrukcji samego dokumentu
• kontekstową analizę całych zbiorów dokumentów bez potrzeby ich pojedynczej weryfikacji
3. Create - Prompter pozwala prawnikom efektywnie korzystać z już napisanych w danej kancelarii klauzul i z nich budować nowe dokumenty. Podpowiada przy tym jakie klauzule i w jakiej kolejności powinny się w danej umowie znaleźć.
Wyróżniająca się cecha produktuPrompter jako jedyne rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalności zarówno w zakresie tworzenia jak i analizy dokumentów. Jest to możliwe dzięki unikalnej bazie dokumentów, na których Prompter był trenowany. Dzięki swojej uniwersalności system pozwala zaadresować cały proces pracy na dokumentach - od ich wstępnej analizy aż do stworzenia zupełnie nowego dokumentu.
Grupa docelowa użytkownikówKancelarie prawne, firmy consultingowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne.
Kraj odbiorców produktu Polska
Referencyjni klienciDomański Zakrzewski Palinka sp.k.
Model płatnościSubskrybcja
Sposób korzystania (np. SaaS, instalacja u klienta) Aktualnie Prompter to rozwiązanie on-premise. Docelowo będzie to rozwiązanie SaaS
SiedzibaBiałystok i Warszawa
Rok założenia2019
Inwestorzy zewnętrzniKrzysztof Zakrzewski - Angel Inwestor
Strona internetowahttp://www.prompter.pl
Emailstanislaw.kastory@prompter.pl
Social media:http://www.linkedin.com/company/prompter-pl/

Riskovery

FirmaWarszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.
Nazwa produktuRISKOVERY - system automatycznej oceny ryzyk kontraktowych
Opis produktuPremiera - grudzień 2019 r.

Narzędzie służące analizie dowolnych dokumentów wchodzących w skład kontraktu budowlanego pod kątem zaszytych w nim ryzyk.

System ma za zadanie odszukanie, wskazanie i opisanie ryzyk, które mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla wykonawcy lub kontrahenta. Narzędzie wskazuje miejsce w dokumencie gdzie znajduje się ryzykowny zapis, w komentarzu dodaje jego opis wraz z możliwymi konsekwencjami oraz odesłaniem do wyroków sądów (w tym KIO) - o ile w danej sprawie rozstrzygano. Narzędzie może analizować nie tylko akt umowy, ale również inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji, gdzie zaszyte mogą być zapisy potencjalnie ryzykowne dla wykonawcy / podwykonawcy.
Podstawowe zastosowaniaNarzędzie ma pełnić funkcję wstępnej oceny ryzyk kontraktowych oraz technicznych ryzyk mających wpływ na wykonanie robót budowlanych. Użytkownik będzie miał możliwość błyskawicznej analizy kontraktu i innych dokumentów załączanych do umowy (specyfikacje techniczne, przedmiary, cenniki itp.) pod kątem znanych i nie występujących wcześniej ryzyk. Narzędzie będzie przypisywało poszczególnym ryzykom wagi, tak aby użytkownik mógł wybrać (w zależności od własnych kompetencji) jaka wrażliwość analizy jest dla niego istotna. Narzędzie będzie mogło być wykorzystane do szybkiego znalezienia podstaw do ewentualnego wniesienia odwołania lub podjęcia innych czynności (np. uwzględnienia kosztów ryzyk w cenie oferty). Narzędzie umożliwia wygenerowanie dedykowanego raportu zbiorczego dla zidentyfikowanych ryzyk zawierający opis ryzyk i potencjalnych konsekwencji. Po nowelizacji ustawy PZP narzędzie będzie wsparciem dla zamawiających publicznych przy ocenie, czy projekt umowy nie zawiera tzw. klauzul abuzywnych.
Wyróżniająca się cecha produktuNarzędzie będzie pierwszym na polskim rynku rozwiązaniem LegalTech, które będzie dostarczało fachowej wiedzy w obszarze budownictwa. Narzędzie umożliwi dostęp do fachowej wiedzy podmiotom, które do tej pory miały do niej ograniczony dostęp. Kluczowym walorem tego rozwiązania jest jego szybkie działanie, co pozwoli na skrócenie czasu do podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki temu rozwiązaniu instytucje finansowe będą mogły znacznie poszerzyć swoje kompetencje w procesie oceny ryzyk finansowych.
Grupa docelowa użytkowników:firmy budowlane; firmy podwykonawcze (budowlane); prawnicy; doradcy / konsultanci; instytucje finansowe; firmy macierzyste podmiotów budowlanych; zamawiający; KIO
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatnościabonament miesięczny ppu
Sposób korzystaniaSaaS
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2019
Strona internetowahttp://www.riskovery.eu
Email:rafal@riskovery.eu