23 September 2019

Analiza dokumentów – katalog LegalTech Polska

Riskovery

FirmaWarszawskie Towarzystwo Przyjaciół Maszyn Cyfrowych sp. z o.o.
Nazwa produktuRISKOVERY - system automatycznej oceny ryzyk kontraktowych
Opis produktuPremiera - grudzień 2019 r.

Narzędzie służące analizie dowolnych dokumentów wchodzących w skład kontraktu budowlanego pod kątem zaszytych w nim ryzyk.

System ma za zadanie odszukanie, wskazanie i opisanie ryzyk, które mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla wykonawcy lub kontrahenta. Narzędzie wskazuje miejsce w dokumencie gdzie znajduje się ryzykowny zapis, w komentarzu dodaje jego opis wraz z możliwymi konsekwencjami oraz odesłaniem do wyroków sądów (w tym KIO) - o ile w danej sprawie rozstrzygano. Narzędzie może analizować nie tylko akt umowy, ale również inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji, gdzie zaszyte mogą być zapisy potencjalnie ryzykowne dla wykonawcy / podwykonawcy.
Podstawowe zastosowaniaNarzędzie ma pełnić funkcję wstępnej oceny ryzyk kontraktowych oraz technicznych ryzyk mających wpływ na wykonanie robót budowlanych. Użytkownik będzie miał możliwość błyskawicznej analizy kontraktu i innych dokumentów załączanych do umowy (specyfikacje techniczne, przedmiary, cenniki itp.) pod kątem znanych i nie występujących wcześniej ryzyk. Narzędzie będzie przypisywało poszczególnym ryzykom wagi, tak aby użytkownik mógł wybrać (w zależności od własnych kompetencji) jaka wrażliwość analizy jest dla niego istotna. Narzędzie będzie mogło być wykorzystane do szybkiego znalezienia podstaw do ewentualnego wniesienia odwołania lub podjęcia innych czynności (np. uwzględnienia kosztów ryzyk w cenie oferty). Narzędzie umożliwia wygenerowanie dedykowanego raportu zbiorczego dla zidentyfikowanych ryzyk zawierający opis ryzyk i potencjalnych konsekwencji. Po nowelizacji ustawy PZP narzędzie będzie wsparciem dla zamawiających publicznych przy ocenie, czy projekt umowy nie zawiera tzw. klauzul abuzywnych.
Wyróżniająca się cecha produktuNarzędzie będzie pierwszym na polskim rynku rozwiązaniem LegalTech, które będzie dostarczało fachowej wiedzy w obszarze budownictwa. Narzędzie umożliwi dostęp do fachowej wiedzy podmiotom, które do tej pory miały do niej ograniczony dostęp. Kluczowym walorem tego rozwiązania jest jego szybkie działanie, co pozwoli na skrócenie czasu do podejmowania decyzji biznesowych. Dzięki temu rozwiązaniu instytucje finansowe będą mogły znacznie poszerzyć swoje kompetencje w procesie oceny ryzyk finansowych.
Grupa docelowa użytkowników:firmy budowlane; firmy podwykonawcze (budowlane); prawnicy; doradcy / konsultanci; instytucje finansowe; firmy macierzyste podmiotów budowlanych; zamawiający; KIO
Kraj odbiorców produktuPolska
Model płatnościabonament miesięczny ppu
Sposób korzystaniaSaaS
Siedziba:Warszawa
Rok założenia:2019
Strona internetowahttp://www.riskovery.eu
Email:rafal@riskovery.eu